We komen allen uit Gogols mantel voort. (Dostoyevski)

Gogol’s personage komt tot leven. 

Het verhaal “De dagboek van een Gek” van Nikolay Gogol, de beroemde schrijver van Russische literatuur, staat nu op het podium. 

De Vlaamse acteur  Hakan Arif  brengt met zijn eenmansvoorstelling  het beroemde verhaal van Gogol op het podium. 

Het stuk, dat zich afspeelt in de stad Sint-Petersburg in Rusland in 1830, vertelt het verhaal van een ambtenaar die niet kan omgaan met de realiteit waarin hij leeft en geleidelijk  aan gek wordt. 

Het verhaal vindt plaats tijdens het bewind van tsaar Nicolaas I. In de periode dat de staatsdruk tot op het bot werd gevoeld, werden er veel nieuwe overheidsinstanties geopend om het gezag van de staat te consolideren. Daarom was er een grote behoefte aan ambtenaren. Deze behoefte werd voorzien door de dorpelingen die niet eens geschoold waren. Sommige dorpelingen werden aangeworven, kregen een korte opleiding van een paar maanden, leerden lezen en schrijven en werden ambtenaar. 

Onze held, Poprichev, vond op deze manier een job en is een ambtenaar van de laagste klasse. Hij wordt voortdurend onderdrukt, vernederd en belachelijk gemaakt door andere universitair afgestudeerde ambtenaren en de afdelingshoofd. Zelfs  het  bedienend personeel en de loopjongens  nemen hem niet serieus. Poprichev is  tevens ook tot over zijn oren verliefd op de mooie dochter van de algemeen directeur, Sophie. 

Poprichev is tegelijkertijd  ook een schizofrene patiënt. Natuurlijk is hij zich, zoals alle schizofrene patiënten, hier niet van bewust. Hij gelooft dat honden praten, onderling brieven uitwisselen en zelfs een spionagenetwerk opzetten dat voor de staat werkt. 

Als hij hoort dat Sophie, op wie hij verliefd is , gaat trouwen met een generaal, kan hij de situatie waarin hij zich bevindt niet langer verdragen . Hij begint langzaam aan  gek te worden. Hij bouwt een denkbeeldige wereld  op waar  hij een  koning is en begint daar in  te leven. Hij is nu de koning van Spanje. 

Nikolay Gogol is de eerste schrijver van de sociaal-realistische beweging. Terwijl superhelden en buitengewone mensen werden beschreven in de tot dan toe geschreven literaire werken, vertelde Nikolay Gogol voor het  eerst het verhaal van gewone mensen, bijvoorbeeld  een kleine ambtenaar. 

Gogol legt in zijn werken  ook de nadruk  op de positie van  de staat van Rusland in die tijd, de levensstijl van de adel, de Russische bureaucratie en de ellende van de  gewone burgers als gevolg daarvan. 

En dat is precies  de reden waarom Dostoyevski zei: “We kwamen allemaal uit de jas  van Gogol”. 

En nu is  Gogol in Vlaanderen ! 

Het toneelstuk “De Dagboek van een Gek ” staat nu op het podium als eenmansvoorstelling  onder leiding van Vedat Gültekin  met een natuurlijke (puur) acteerwerk van Hakan Arif . Alle andere Russische realistische schrijvers zoals Dostoyevski, Tolstoy en Tsjechov  hebben deze door Gogol geopende weg  gevolgd. 

Hakan Arif ,die gedurende 1 jaar  voor de voorstelling observeerde  in een psychiatrische instelling , vertelt het  verhaal  van  een man die stap voor stap gek werd.